ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ОРГАНИЗАЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ БЛОК" ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на дата 27.02.2015 (петък) от 17:00 ч. в офиса на Сдружението, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „Булаир" №1А , ЕТ.2